Juridiskie pakalpojumi

Piedāvājam juridiskos pakalpojumus un juridiskās konsultācijas fiziskām un juridiskām personām:

Civiltiesības:

1) Līgumu, vienošanās un citu dokumentu noformēšana, analīze un koriģēšana:

٭      darba līgumi;

٭      īres līgumi;

٭      nomas līgumi;

٭      rokas ķīlas līgumi un rokas naudas līgumi;

٭      dāvinājuma līgumi;

٭      patapinājuma līgumi;

٭      uzņēmuma līgumi;

٭      pirkuma līgumi;

٭      maiņas līgumi;

٭      glabājuma līgumi;

٭      aizdevuma līgumi;

٭      laulības līgumi;

٭      līgumi par sadarbību;

٭      citi līgumi.

 

2) juridiskā palīdzība jautājumos, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem, t.sk. privatizāciju, novērtēšanu, ierakstīšanu Zemesgrāmatā, pirkšanu, pārdošanu, nomu, mantošanu, celtniecību utt;

3) sagatavošana un dokumentu iesniegšana firmu (kompāniju) reģistrācijai, tai skaitā Individuālo komersantu (IK) un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā u.c.); grozījumu veikšana (valde, juridiskā adrese, dalībnieki u.c.);

4) pārstāvība, dokumenta sagatavošana un iesniegšana organizāciju un uzņēmumu reģistrācijai;

5) pieteikuma, prasības, apelācijas un kasācijas pieteikumu sagatavošana;

٭       parādu piedziņa;

٭       par īpašuma tiesību atzīšanu;

٭       par īpašuma reālu sadali;

٭       palīdzība juridisko faktu konstatēšanā;

٭       atlīdzības piedziņa par nodarītiem zaudējumiem;

٭       prasības pieteikumi par atjaunošanu darbā;

٭       un citi.

+ Ģimenes tiesības:

٭       prasības pieteikums par laulības šķiršanu un mantas sadali;

٭       paternitātes faktu konstatēšanā;

٭       paternitātes noteikšanā;

٭       laulības līgumu sagatavošana un to reģistrācija laulāto mantisko attiecību reģistrā;

٭       prasības pieteikums par uzturlīdzekļu (alimentu) piedziņu;

٭       u.c.

+ Mantojuma tiesības:

٭       radniecības noteikšana (u.c. juridisko faktu noteikšana);

٭       palīdzība mantošanas sadalē;

٭       testamentu un mantojuma līgumu apstrīdēšana tiesā;

٭       palīdzība mantojuma lietai nepieciešamo dokumentu vākšana;

٭       palīdzība testamentu sastādīšanā;

٭       u.c.

+ Maksātnespēja:

٭      Sniedzam klientiem juridisko atbalstu maksātnespējas procesa uzsākšanā, kā arī jau uzsāktu procesu norises gaitā.

٭      Konsultējam maksātnespējīgu uzņēmumu dalībniekus, parādnieka pārstāvjus vai kreditorus par to tiesībām un risinājumiem savu interešu efektīvākas aizsardzības nodrošināšanai.

٭      Nodrošinām juridisko palīdzību prasību iesniegšanā vai aizstāvībā pret prasījumiem, kas izriet no sabiedrības valdes atbildības.

Piedāvājam:

٭       Maksātnespējas risku un valdes darbības (atbildības risku) izvērtēšanu.

٭       Maksātnespējas pieteikumu sagatavošanu.

٭       Kreditoru, parādnieka pārstāvju, ieinteresēto personu interešu pārstāvību.

٭       Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu un TAP pasākumu plānu izstrādi.

٭       Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu.

٭       Kreditoru interešu pārstāvība TAP un/vai maksātnespējas procesā.

٭       Juridiskā palīdzība fizisko personu maksātnespējas procesā.

+ Krimināltiesības:

٭      apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;

٭      policijai un citām valsts iestādēm iesniegumu un pieteikumu sagatavošana;

٭      atlīdzības piedziņa no valsts attaisnošanas tiesas sprieduma gadījumā;

٭      palīdzība goda vārda un reputācijas atjaunošanā;

٭      sameklēsim jums nepieciešamo advokātu tieši jūsu problēmu risināšanai:

٭      aizstāvība tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā (procesā);

٭      vienošanas noslēgšana ar prokuratūru;

٭      izlīguma panākšana un noslēgšana ar cietušo;

+ Administratīvas tiesības:

٭       valsts un pašvaldības un citu iestāžu lēmumu pārsūdzēšana;

٭       atlīdzības piedziņa no valsts iestādēm;

٭       palīdzība ar ārvalstnieku reģistrāciju un uzturēšanas atļauju saņemšana;

٭       palīdzība ar vīzu, ielūgumu un darba atļauju noformēšanu;

٭       u.c.

+ Darba tiesības:

٭       palīdzība darba strīdu risināšana;

٭       prasības pieteikums par darba atjaunošanu;

٭       Valsts darba inspekcijas iesaistīšana problēmu risināšanā;

٭       u.c.

+ Komerctiesības:

٭       dokumentu sagatavošana un firmu, kompāniju (komersantu) reģistrācija (IK; SIA; AS);

٭       dokumentu sagatavošana un organizāciju, uzņēmumu, biedrību asociāciju utt. reģistrācija;

٭       izmaiņu veikšana Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā u.c.);

٭       pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;

٭       komercķīlu reģistrācija;

٭       Pievienotas vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta (VID);

٭       dažādu līgumu, vienošanas un pielikumu sagatavošana, noformēšana, analīze un koriģēšana;

٭       uzņēmumu (firmu) apkalpošana – lietišķa korespondence, dažādu dokumentu sagatavošana un pārbaude u.c.;

٭       u.c.